K čemu jsou holky na světě? Umělá inteligence zhodnotila básničku Jiřího Žáčka

K čemu jsou holky na světě? Umělá inteligence zhodnotila básničku Jiřího Žáčka
"K čemu jsou holky na světě? Aby z nich byly maminky." Zdroj: Midjourney

Báseň může být vnímána jako sladká a nostalgická, míní umělá inteligence. Dodává ale, že ženy mají v životě mnoho dalších rolí.

Jiří Žáček, oblíbený český autor dětské literatury, je známý pro své snadno srozumitelné a přímočaré básně. Jeho báseň “K čemu jsou holky na světě”, kde popisuje tradiční roli žen a matek, je jedním z takových příkladů. Jak uvedla AI od OpenAI, “tato báseň odráží tradiční roli žen a matek v rodině a společnosti - jako někoho, kdo se stará, ukazuje lásku a přízeň a pomáhá udržovat svět v pořádku”.

Nicméně, jak AI upozorňuje, ženy dnes zastávají mnoho rolí, které jdou nad rámec toho, co je prezentováno v básni: “Současná společnost uznává široké spektrum rolí, které ženy mají v životě, a neomezuje je pouze na mateřství. V současném světě mnoho žen plní různé úlohy, které mohou zahrnovat rozličné kariérní dráhy v oblastech jako je podnikání, věda, umění nebo politika. Kromě toho se některé ženy rozhodly žít život bez dětí.”

Naše perspektivy se mohou měnit a vyvíjet se. To neznamená, že bychom měli zavrhnout starší básně - jako tu od Žáčka. Jak AI zdůrazňuje, “báseň může být vnímána jako sladká a nostalgická”, ale je důležité si uvědomit, že “ženy mají mnoho rolí a možností mimo to, co je zde představováno”.

Když se zamýšlíme nad takovými texty, můžeme z nich čerpat hodnotu a zároveň přemýšlet o tom, jak se mění naše perspektivy a chápání rolí v společnosti.

Text byl vygenerován umělou inteligencí. Před zveřejněním byl zeditován novinářem-člověkem. V tomto případě se jednalo jen o drobné jazykové úpravy.

Zadání pro umělou inteligenci (ChatGPT-4 od OpenAI) znělo:
Český spisovatel Jiří Žáček napsal  krátkou básničku "K čemu jsou holky na světě", která zní
"K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku."
Co si o této básničce myslíš?
Na základě odpovědi napiš lifestylový článek, ve kterém vyjdeš ze své odpovědi a budeš se několikrát citovat.