„Jak se do lesa volá…“ Nechali jsme AI dokončit česká přísloví. Vedla si nad očekávání dobře

„Jak se do lesa volá…“ Nechali jsme AI dokončit česká přísloví. Vedla si nad očekávání dobře
"Mladá žena v červené čepici volá do lesa." Zdroj: Midjourney

Bez práce nejsou koláče. Lež má krátké nohy. Dvakrát měř, jednou řež. Umělé inteligenci se v testu z českých přísloví dařilo.

Člověk: Dokonči české přísloví. „Jak se do lesa volá,...“

AI: "... tak se z lesa ozývá." Toto přísloví znamená, že jak se chováme k ostatním, tak se ostatní budou chovat k nám.

Člověk: „Tak dlouho se chodím se džbánem pro vodu,…“

AI: "... až se ucho utrhne." Toto přísloví znamená, že pokud něco děláme opakovaně a bez opatrnosti, může to nakonec vést k nechtěným následkům.

Člověk: „Bez práce nejsou…“

AI: "... koláče." Toto přísloví znamená, že bez práce a úsilí nelze dosáhnout úspěchu nebo získat to, co chceme.

Člověk: „Darovanému koni…“

AI: "... se na zuby nehledí." Toto přísloví znamená, že pokud nám někdo něco daruje, neměli bychom to kritizovat nebo hodnotit, ale měli bychom být vděční.

Člověk: „Co je šeptem,…“

AI: "... to je ďáblem." Toto přísloví znamená, že tajemství nebo skryté informace mohou být škodlivé nebo zrádné.

Člověk: Zkus to lépe.

AI: Omlouvám se za chybu. České přísloví "Co je šeptem,..." se správně dokončuje takto: "... to je čertem." Toto přísloví znamená, že to, co je řečeno potichu nebo v tajnosti, často vede k problémům.

Člověk: „Lež má...“

AI: "... krátké nohy." Toto přísloví znamená, že lež se vždy nakonec prozradí, protože nemůže dlouho "utíkat".

Člověk: „Ranní ptáče…“

AI: "... dál doskáče." Toto přísloví znamená, že ti, kteří začnou pracovat či jednat brzy, dosáhnou většího úspěchu nebo získají více příležitostí.

Člověk: „Dvakrát měř,…“

AI: "... jednou řež." Toto přísloví znamená, že je důležité pečlivě se připravit a zkontrolovat všechny detaily před tím, než se pustíme do jakékoliv činnosti.

Člověk: „Co na srdci,...“

AI: "... to na jazyku." Toto přísloví znamená, že někdo otevřeně a upřímně vyjadřuje své myšlenky a pocity, bez zdržování nebo skrývání.

Člověk: „Kdo jinému jámu kopá,...“

AI: "... sám do ní padá." Toto přísloví znamená, že pokud někdo plánuje škodit druhému, často se mu to obrátí proti němu samotnému.

Člověk: „Kolik třešní,...“

AI: "... tolik višní." Toto přísloví znamená, že věci se obvykle vyskytují v předvídatelných poměrech nebo že něco přichází v očekávaném množství.

Člověk: „Jednou debil,...“

AI: "... vždycky debil." Toto přísloví je spíše sarkastické a znamená, že pokud se někdo jednou chová hloupě, bude se pravděpodobně tak chovat i nadále. Všimněte si, že tento výraz může být vnímán jako urážlivý a měl by být používán s opatrností.

Člověk: „Bez peněz...“

AI: "... do hospody nelez." Toto přísloví znamená, že pokud nemáte dostatek peněz na něco, co chcete nebo potřebujete, neměli byste se toho pokoušet.

Člověk: „Kam čert nemůže,...“

AI: "...nastrčí ženskou." Toto přísloví je poněkud sexistické a znamená, že pokud něco nelze dosáhnout přímo, může být dosaženo prostřednictvím manipulace nebo lsti, která je obvykle spojována se ženami. V dnešní době je toto přísloví považováno za zastaralé a může být vnímáno jako urážlivé.

Člověk: „Kam nechodí slunce,...“

AI: "...tam chodí lékař." Toto přísloví znamená, že pokud není něco dostatečně vystaveno slunci (což je metafora pro přirozené podmínky, péči nebo pozornost), může to vést k problémům, které vyžadují lékařskou péči.

Člověk: „Chytrému napověz,...“

AI: "...hloupého nakopni." Toto přísloví znamená, že inteligentní lidé potřebují jen malou nápovědu k pochopení, zatímco méně inteligentní nebo zkušení lidé potřebují více motivace.

Člověk: „Komu není shůry dáno,...“

AI: "...v hospodě nesežene." Toto přísloví znamená, že některé dary, dovednosti nebo příležitosti nemůžeme získat prostým úsilím nebo hledáním, ale musí nám být dané nebo přirozeně příslušet.

Člověk: Zkus to znova.

AI: Omlouvám se za chybu v předchozí odpovědi. České přísloví "Komu není shůry dáno,..." se dokončuje takto: "...v apatykách nekoupí." Toto přísloví znamená, že některé věci, jako talent nebo inteligence, nemůžeme jednoduše koupit, bez ohledu na množství peněz, které máme.

Člověk: „Komu není rady,...“

AI: "...tomu není pomoci." Toto přísloví znamená, že pokud někdo nebere rady nebo pokyny od ostatních, je těžké mu pomoci nebo ho nějakým způsobem podpořit.

Odpovědi byly vygenerovány umělou inteligencí (ChatGPT-4 od OpenAI). Před zveřejněním byl text zeditován novinářem-člověkem. V tomto případě se kvůli zachování autenticity jednalo jen o drobné jazykové úpravy.